Σκηνες

30 συνολικά σκηνές, 2 κλινες, οι οποίες περιλαμβάνουν κρεβάτια, ψυγείο και τραπέζι με καρέκλες. Επίσης οι σκηνές έχουν ύψος 2 μέτρων, δίνοντας την δυνατότητα να σταθεί κάποιος όρθιος μέσα σε αυτές.